0
31499
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31499 văn bản  

450
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Show details for Năm 2022Năm 2022
1569
Show details for Năm 2021Năm 2021
2460
Show details for Năm 2020Năm 2020
1
Show details for Năm 202Năm 202
2506
Show details for Năm 2019Năm 2019
2562
Show details for Năm 2018Năm 2018
2931
Show details for Năm 2017Năm 2017
2818
Show details for Năm 2016Năm 2016
2048
Show details for Năm 2015Năm 2015
1896
Show details for Năm 2014Năm 2014
2525
Show details for Năm 2013Năm 2013
2023
Show details for Năm 2012Năm 2012
2296
Show details for Năm 2011Năm 2011
2247
Show details for Năm 2010Năm 2010
1169
Hide details for Năm 2009Năm 2009
206
Show details for Tháng 12Tháng 12
73
Show details for Tháng 11Tháng 11
64
Show details for Tháng 10Tháng 10
77
Show details for Tháng 9Tháng 9
101
Hide details for Tháng 8Tháng 8
1696/QĐ-UBND31/08/2009UBND tỉnhV/v xếp phụ cấp chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở tài nguyên và Môi trương 1696.pdf
1695/QĐ-UBND31/08/2009UBND tỉnhV/v bố trí cán bộ nhận bàn giao và điều hành hoạt động của sở Tư pháp 1695.pdf
1694/QĐ-UBND31/08/2009UBND tỉnhV/v giao chỉ tiêu huy động quân nhân dự bị huấn luyện diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Yên mỹ Văn Giang năm 2009 1694.pdf
1693/QĐ-UBND31/08/2009UBND tỉnhV/v điều chuyển xe ô tô biển kiểm soát 2737 từ huyện uỷ Ân Thi về Văn phòng UN tỉnh phcụ vụ công tác 1693.pdf
1684/QĐ-UBND28/08/2009UBND tỉnhV/v tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 4 cá nhân của bảo hiểm xã hội tỉnh 1684.pdf
1683/QĐ-UBND28/08/2009UBND tỉnhV/v kiện toàn thay đổi thành viên ban chỉ đoạ Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Hưng Yên năm 200-2010 1683.pdf
1682/QĐ-UBND28/08/2009UBND tỉnhV/v kiện toàn thay đổi một số thành viên ban chỉ đoạ về Du lịch tỉnh 1682.pdf
1681/QĐ-UBND28/08/2009UBND tỉnhV/v trích quỹ khen thưởng tỉnh năm 2009 chi hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng 1681.pdf