0
31499
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31499 văn bản  

450
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Show details for Năm 2022Năm 2022
1569
Show details for Năm 2021Năm 2021
2460
Show details for Năm 2020Năm 2020
1
Show details for Năm 202Năm 202
2506
Show details for Năm 2019Năm 2019
2562
Show details for Năm 2018Năm 2018
2931
Show details for Năm 2017Năm 2017
2818
Show details for Năm 2016Năm 2016
2048
Show details for Năm 2015Năm 2015
1896
Show details for Năm 2014Năm 2014
2525
Show details for Năm 2013Năm 2013
2023
Show details for Năm 2012Năm 2012
2296
Show details for Năm 2011Năm 2011
2247
Show details for Năm 2010Năm 2010
1169
Hide details for Năm 2009Năm 2009
206
Show details for Tháng 12Tháng 12
73
Show details for Tháng 11Tháng 11
64
Show details for Tháng 10Tháng 10
77
Hide details for Tháng 9Tháng 9
1991/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v bổ sung kiện toàn ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hưng Yên 1991.pdf
1990/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhv/v thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Hưng Yên 1990.pdf
1988/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v thành lập tổ công tác liên ngành về quan hệ lao động tỉnh Hưng Yên 1988.pdf
1978/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài ông Lê Thế Thanh phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ 1978.pdf
1975/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ trên địa bàn tỉnh 1975.pdf
1967/QĐ-UBND29/09/2009UBND tỉnhV/v tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 13 tập thể và 10 cá nhân của Bộ chỉ huy quân sự 1967.pdf
1951/QĐ-UBND25/09/2009UBND tỉnhV/v khen thưởng cho 6 doanh nghiệp thuộc cục thuế tỉnh 1951.pdf
1943/QĐ-UBND24/09/2009UBND tỉnhV/v kiện toàn chức danh trưởng ban và thành viên ban chỉ đạo công tác Dân số kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hưng Yên 1943.pdf
1942/QĐ-UBND24/09/2009UBND tỉnhV/v thay đổi trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên 1942.pdf