0
31499
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31499 văn bản  

450
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Show details for Năm 2022Năm 2022
1569
Show details for Năm 2021Năm 2021
2460
Show details for Năm 2020Năm 2020
1
Show details for Năm 202Năm 202
2506
Show details for Năm 2019Năm 2019
2562
Show details for Năm 2018Năm 2018
2931
Show details for Năm 2017Năm 2017
2818
Show details for Năm 2016Năm 2016
2048
Show details for Năm 2015Năm 2015
1896
Show details for Năm 2014Năm 2014
2525
Show details for Năm 2013Năm 2013
2023
Show details for Năm 2012Năm 2012
2296
Show details for Năm 2011Năm 2011
2247
Show details for Năm 2010Năm 2010
1169
Hide details for Năm 2009Năm 2009
206
Show details for Tháng 12Tháng 12
73
Hide details for Tháng 11Tháng 11
2427/QĐ-UBND30/11/2009UBND tỉnhV/v Tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 7 cá nhân của Bưu điện tỉnh 2427.pdf
2426/QĐ-UBND30/11/2009UBND tỉnhV/v trích quỹ khen thưởng tỉnh chi thanh toán tiền mua tạp chí t6hi đua khen thưởng 2426.pdf
2424/QĐ-UBND27/11/2009UBND tỉnhV/v phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND huyện Kim Động nhiệm kỳ 2004-2011 2424.pdf
2418/QĐ-UBND27/11/2009UBND tỉnhV/v ............ông Vũ Ngạnh thanh tra huyện Mỹ Hào 2418.pdf
2417/QĐ-UBND27/11/2009UBND tỉnhV/v ...........ông Đặng Văn Tái sở nông nghiệp và phát triển nông thôn 2417.pdf
2416/QĐ-UBND27/11/2009UBND tỉnhV/v thực hiện chế độ phục cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức đã có thông báo nghỉ hưu ông Vũ Hồng Thuấn chi cục phát triển nông thôn 2416.pdf
2413/QĐ-UBND27/11/2009UBND tỉnhV/v quy định mức phụ cấp lương kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hưng Yên 2413.pdf
2411/QĐ-UBND27/11/2009UBND tỉnhV/v thay đổi thành viên nhiệm vụ cán bộ thực hiện dự án của Ban quản lý dự án VLAP cấp tỉnh 2411.pdf
2409/QĐ-UBND26/11/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt điều lệ của trường trung cấp nghề Hưng Yên 2409.pdf
2408/QĐ-UBND26/11/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch thực hiện chuẩn quốc gia Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2015 2408.pdf
2407/QĐ-UBND26/11/2009UBND tỉnhV/v thay đổi thành viên ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển năng lực hệ thống y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên 2407.pdf