0
450
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 450 văn bản  

1
Show details for Năm 2024Năm 2024
21
Show details for Năm 2023Năm 2023
32
Show details for Năm 2022Năm 2022
60
Show details for Năm 2021Năm 2021
26
Show details for Năm 2020Năm 2020
38
Show details for Năm 2019Năm 2019
44
Show details for Năm 2018Năm 2018
35
Show details for Năm 2017Năm 2017
19
Show details for Năm 2016Năm 2016
20
Show details for Năm 2015Năm 2015
19
Show details for Năm 2014Năm 2014
10
Show details for Năm 2013Năm 2013
26
Show details for Năm 2012Năm 2012
17
Show details for Năm 2011Năm 2011
25
Show details for Năm 2010Năm 2010
20
Hide details for Năm 2009Năm 2009
9
Show details for Tháng 12Tháng 12
4
Show details for Tháng 11Tháng 11
7
Hide details for Tháng 7Tháng 7
90/2009/NQ-HĐND27/07/2009HĐND tỉnhVề quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ bản chính, lệ phí chứng thực bản sao từ sổ gốc, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 90_2009_NQ-HĐND.doc
89/2009/NQ-HĐND27/07/2009HĐND tỉnhVề quy định số lượng chức danh và điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, khu phố 89_2009_NQ-HĐND.doc
88/2009/NQ-HĐND27/07/2009HĐND tỉnhVề phát triển giáo dục mầm non tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2009 - 2015 88_2009_NQ-HĐND.doc
87/2009/NQ-HĐND27/07/2009HĐND tỉnhVề tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009 87_2009_NQ-HĐND.doc
20/BCS06/07/2009UBND tỉnhV/v bổ nhiệm điều động và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo thuộc ban ngành 20.pdf
19/BCS06/07/2009UBND tỉnhV/v làm quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc sở ngành 19.pdf
18/BCS06/07/2009UBND tỉnhV/v gnhị quyết bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo diện ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý ông Lê Trọng Binhỳ và ông Đỗ Đức Mạnh 18.pdf
16
Show details for Năm 2008Năm 2008
15
Show details for Năm 2007Năm 2007
6
Show details for Năm 2006Năm 2006
450