0
450
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 450 văn bản  

1
Show details for Năm 2024Năm 2024
21
Show details for Năm 2023Năm 2023
32
Show details for Năm 2022Năm 2022
60
Show details for Năm 2021Năm 2021
26
Show details for Năm 2020Năm 2020
38
Show details for Năm 2019Năm 2019
44
Show details for Năm 2018Năm 2018
35
Show details for Năm 2017Năm 2017
19
Show details for Năm 2016Năm 2016
20
Show details for Năm 2015Năm 2015
19
Show details for Năm 2014Năm 2014
10
Show details for Năm 2013Năm 2013
26
Show details for Năm 2012Năm 2012
17
Show details for Năm 2011Năm 2011
25
Show details for Năm 2010Năm 2010
20
Hide details for Năm 2009Năm 2009
9
Show details for Tháng 12Tháng 12
4
Hide details for Tháng 11Tháng 11
35/BCS23/11/2009UBND tỉnhV/v về việc thoả thuận bổ nhiệm cán bộ ,bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo diện ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý 35.pdf
33/BCS09/11/2009UBND tỉnhV/v điều động bổ nhiệm lại cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh uỷ Quản lý 33.pdf
32/BCS09/11/2009UBND tỉnhV/v Nghị quyết về điều động luân chuyển bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo một số sở ngành 32.pdf
31/BCS09/11/2009UBND tỉnhV/v làm quy trình bổ nhiệm cán bộ trưởng phòng tổ chức hành chính văn Phòng UBND tỉnh 31.pdf
7
Show details for Tháng 7Tháng 7
16
Show details for Năm 2008Năm 2008
15
Show details for Năm 2007Năm 2007
6
Show details for Năm 2006Năm 2006
450