0
12336
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12336 văn bản  

69
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Show details for Năm 2011Năm 2011
850
Show details for Năm 2010Năm 2010
129
Hide details for Năm 2009Năm 2009
7
Show details for Tháng 12Tháng 12
8
Show details for Tháng 11Tháng 11
18
Show details for Tháng 10Tháng 10
8
Show details for Tháng 9Tháng 9
3
Show details for Tháng 8Tháng 8
7
Show details for Tháng 7Tháng 7
22
Show details for Tháng 6Tháng 6
13
Show details for Tháng 5Tháng 5
10
Hide details for Tháng 4Tháng 4
701/CV-UBND29/04/2009UBND tỉnhV/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm lợn A (H1N1) ở người 701.pdf
698/CV-UBND29/04/2009UBND tỉnhV/v tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông rầy nâu rầy lưng trắng hại lúa mùa 698.pdf
665/CV-UBND27/04/2009UBND tỉnhV/v ngăn chặn xử lý xe ô tô hoạt động quá tải trọng cầu đường 665.pdf
630/CV-UBND21/04/2009UBND tỉnhV/v tự bảo đảm nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2009 và những năm tiếp theo 630.pdf
616/CV-UBND20/04/2009UBND tỉnhV/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên các đoàn tầu hàng 616.pdf
583/CV-UBND16/04/2009UBND tỉnhV/v tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và tổ chức tháng hành động vị trẻ em năm 2009 583.pdf
573/CV-UBND15/04/2009UBND tỉnhV/v Triển khai thanh tra chuyên đề hàng đóng gói sẵn theo định lượng. 573-UBND.pdf
563/CV-UBND13/04/2009UBND tỉnh?V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh 563.pdf