0
12336
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12336 văn bản  

69
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Show details for Năm 2011Năm 2011
850
Show details for Năm 2010Năm 2010
129
Hide details for Năm 2009Năm 2009
7
Show details for Tháng 12Tháng 12
8
Show details for Tháng 11Tháng 11
18
Show details for Tháng 10Tháng 10
8
Show details for Tháng 9Tháng 9
3
Show details for Tháng 8Tháng 8
7
Show details for Tháng 7Tháng 7
22
Show details for Tháng 6Tháng 6
13
Hide details for Tháng 5Tháng 5
927/CV-UBND30/05/2009UBND tỉnhV/v công điện về việc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 926.pdf
889/CV-UBND27/05/2009UBND tỉnhV/v đảm bảo an toàn đê điều trong mùa mưa bão năm 2009 889.pdf
885/CV-UBND26/05/2009UBND tỉnhV/v công tác chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại 885.pdf
880/CV-UBND26/05/2009UBND tỉnhV/v tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nước uống tinh khiết đóng trai 880.pdf
873/CV-UBND25/05/2009UBND tỉnhV/v áp dụng TCVN ISO9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước 873.pdf
860/CV-UBND22/05/2009UBND tỉnhV/v tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh 860.pdf
841/CV-UBND20/05/2009UBND tỉnhV/v đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện đề án 30 841.pdf
805/CV-UBND15/05/2009UBND tỉnhV/v thực hiện các biện pháp cấp bách chống dịch cúm A(H1N1) và dicj tiêu chảy cấp 805.pdf
781/CV-UBND14/05/2009UBND tỉnhV/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn đê điều và phòng chống lụt bão úng 781.pdf