0
12336
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12336 văn bản  

69
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Show details for Năm 2011Năm 2011
850
Show details for Năm 2010Năm 2010
129
Hide details for Năm 2009Năm 2009
7
Show details for Tháng 12Tháng 12
8
Show details for Tháng 11Tháng 11
18
Show details for Tháng 10Tháng 10
8
Show details for Tháng 9Tháng 9
3
Show details for Tháng 8Tháng 8
7
Show details for Tháng 7Tháng 7
22
Hide details for Tháng 6Tháng 6
1105/CV-UBND22/06/2009UBND tỉnhV/v chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với công ty xổ số kiến thiết 1105.pdf
1098/CV-UBND19/06/2009UBND tỉnhV/v công điện về kiểm tra sản úât nông n ghiệp tại các địaphương 1098.pdf
1093/CV-UBND19/06/2009UBND tỉnhV/v ngăng chặn xử lý ô tô chở nguyên vật liệu xây dựng vi phạm quá tải cầu đường trên địa bàn tỉnh Hưng yên 1093.pdf
1091/CV-UBND19/06/2009UBND tỉnhV/v hoạt động của cơ sở sản xuất dược thảo nhất nhất 1091.pdf
1079/CV-UBND18/06/2009UBND tỉnhV/v điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2009-2010 1079.pdf
1071/CV-UBND17/06/2009UBND tỉnhV/v tăng cường các biện pháp quản lý di tích và hoạt động bảo quản tu bổ và jphục hồi di tích 1071.pdf
1070/CV-UBND17/06/2009UBND tỉnhV/v tăng cường công tác phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) 1070.pdf
1048/CV-UBND12/06/2009UBND tỉnhV/v tuyền thông đề án cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ tuyến trên về hỗ trợ cho Bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh 1048.pdf
1046/CV-UBND12/06/2009UBND tỉnhV/v tăng cường công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật 1046.pdf
1045/CV-UBND12/06/2009UBND tỉnhV/v xử lý các điểm đổ đất rác thải gây ô nhiễm môi trường 1045.pdf