0
12396
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12396 văn bản  

44
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Show details for Năm 2011Năm 2011
850
Hide details for Năm 2010Năm 2010
221
Show details for Tháng 12Tháng 12
160
Show details for Tháng 11Tháng 11
185
Show details for Tháng 10Tháng 10
210
Show details for Tháng 9Tháng 9
21
Show details for Tháng 2Tháng 2
53
Hide details for Tháng 1Tháng 1
100/CV-UBND20/01/2010UBND tỉnhV/v đề nghị mở lớp liên kết đào tạo Đại học ngành Tiếng Anh vbdi_100_CV-UBND.pdf
99/CV-UBND19/01/2010UBND tỉnhV/v tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại và đầu tư vbdi_99_CV-UBND.pdf
98/CV-UBND19/01/2010UBND tỉnhV/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng thuộc kế hoạch 2009 kéo dài sang năm 2010 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 98cv.pdf
97/CV-UBND19/01/2010UBND tỉnhV/v lập quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp làng nghề xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm vbdi_97_CV-UBND.pdf
96/CV-UBND19/01/2010UBND tỉnhV/v xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu của công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên tại thôn Ninh Phúc xã Hùng An huyện Kim Động vbdi_96_CV-UBND.pdf
95/CV-UBND19/01/2010UBND tỉnhV/v phối hợp thực hiện dự án điều tra lập bản đồ bom mìn toàn quốc vbdi_95_CV-UBND.pdf
94/CV-UBND19/01/2010UBND tỉnhV/v kiến nghị của Chi cục thi hành án dân sự huyện tiên Lữ vbdi_94_CV-UBND.pdf
13/CV-VP19/01/2010VP UBND tỉnhV/v ban hành quyết định phê duyệt số lượng in ấn phát hành và đối tượng được cấp công báo tỉnh miễn phí năm 2010 13.pdf
12/CV-VP19/01/2010VP UBND tỉnhV/v đề nghị bổ nhiệm cán bộ vbdi_12_CV-VP.pdf
11/CV-VP19/01/2010VP UBND tỉnhV/v TT bổ nhiệm lại chức danh phó chánh văn phòng tỉnh 11.pdf
93/CV-UBND18/01/2010UBND tỉnhV/v Xác minh đơn thư của ông Trần Văn Cường trường cao đẳng sư phạm Hưng Yên vbdi_93_CV-UBND.pdf