0
12336
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12336 văn bản  

69
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Show details for Năm 2011Năm 2011
850
Show details for Năm 2010Năm 2010
129
Hide details for Năm 2009Năm 2009
7
Show details for Tháng 12Tháng 12
8
Show details for Tháng 11Tháng 11
18
Show details for Tháng 10Tháng 10
8
Show details for Tháng 9Tháng 9
3
Show details for Tháng 8Tháng 8
7
Hide details for Tháng 7Tháng 7
1244/CV-UBND13/07/2009UBND tỉnhV/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 1244.pdf
1238/CV-UBND12/07/2009UBND tỉnhV/v Công điện của UBND tỉnh về phòng chống cơn bão số 4 1238.pdf
1230/CV-UBND09/07/2009UBND tỉnhV/v thực hiện chỉ thị số 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 củan Thủ tướng Chính phủ 1230.pdf
1229/CV-UBND09/07/2009UBND tỉnhV/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ,ban, ngành 1229.pdf
1224/CV-UBND09/07/2009UBND tỉnhV/v sản xuất chế biến dưa chuột xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 1224.pdf
1214/CV-UBND08/07/2009UBND tỉnhv/v bảo đảm an toàn cho các trọng điểm xung yếu trước mùa lũ năm 2009 1214.pdf
1171/CV-UBND01/07/2009UBND tỉnhV/v đảm bảo các điều kiện để các trường Đại học cao đẳng tổ chức kỳ thi tuyển sinh năm 2009 1171.pdf
22
Show details for Tháng 6Tháng 6
13
Show details for Tháng 5Tháng 5
10
Show details for Tháng 4Tháng 4
11
Show details for Tháng 3Tháng 3