0
12336
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12336 văn bản  

69
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Show details for Năm 2011Năm 2011
850
Show details for Năm 2010Năm 2010
129
Hide details for Năm 2009Năm 2009
7
Show details for Tháng 12Tháng 12
8
Show details for Tháng 11Tháng 11
18
Hide details for Tháng 10Tháng 10
2029/CV-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp 2029.pdf
2015/CV-UBND29/10/2009UBND tỉnhv/v tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ -PCCN lần thứ 12 năm 2010 2015.pdf
2007/CV-UBND29/10/2009UBND tỉnhv/v tập trung đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009 2007.pdf
2001/CV-UBND28/10/2009UBND tỉnhv/v đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch sản xuất cây vụ Đông 2009-2010 2001.pdf
2000/CV-UBND28/10/2009UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện dự án củng cố nâng cấp đê tả sông Hồng tỉnh 2000.pdf
1998/CV-UBND28/10/2009UBND tỉnhv/v thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống bệnh sốt xuất huyết 1998.pdf
1943/CV-UBND19/10/2009UBND tỉnhv/v triển khai kế hoạch bảo trì đường huyện trong 3 năm (2009-2011) sử sụng vốn Dự án giao thông nông thôn 3 1943.pdf
1930/CV-UBND15/10/2009UBND tỉnhV/v triển khai một số giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu giải ngân vốn ODA trên địa bàn tỉnh 1930.pdf
1896/CV-UBND13/10/2009UBND tỉnhV/v triển khai phân tuyến điều trị và chế độ miễn viện phí đối với người bệnh jcúm A(H1N1) 1896.pdf
1894/CV-UBND12/10/2009UBND tỉnhV/v liên doanh liên kết triển khai dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sỏ y tề công lập 1894.pdf
1869/CV-UBND08/10/2009UBND tỉnhV/v triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 200 1869.pdf
1867/CV-UBND08/10/2009UBND tỉnhV/v kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 1867.pdf
1863/CV-UBND07/10/2009UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Luật bảo hiểm y tế 1863.pdf
1851/CV-UBND06/10/2009UBND tỉnhV/v tiếp tục ngăn chặn xử lý nghiêm xe ô tô hoạt động quá tải trọng cầu đường 1851.pdf