0
12336
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12336 văn bản  

69
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Show details for Năm 2011Năm 2011
850
Show details for Năm 2010Năm 2010
129
Hide details for Năm 2009Năm 2009
7
Show details for Tháng 12Tháng 12
8
Hide details for Tháng 11Tháng 11
2222/CV-UBND27/11/2009UBND tỉnhV/v tăng cường các biện pháp quản lý sử dụng pháp trng dịp Tết Nguyên Đán Canh Dần 2222.pdf
2198/CV-UBND26/11/2009UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Nghị định số 98/2009/NĐ-CP của Chính phủ 2198.pdf
2197/CV-UBND26/11/2009UBND tỉnhV/v tăng cường chỉ đạo trong việc xác nhận người hoạt động khắng chiến bị nhiễm chất độc hoá học 2197.pdf
2190/CV-UBND25/11/2009UBND tỉnhv/v tăng cường công tác phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm 2190.pdf
2098/CV-UBND11/11/2009UBND tỉnhV/v cày ải nạo vét đông xuân và đắp đê BHH chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân 2009-2010 2098.pdf
2094/CV-UBND10/11/2009UBND tỉnhV/v tăng cường các biện pháp kiểm soát các chế phẩm động vật phòng chống ngộ độc thực phẩm 2094.pdf
2060/CV-UBND04/11/2009UBND tỉnhV/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm 2060.pdf
2047/CV-UBND03/11/2009UBND tỉnhV/v diệt chuột trên diện rộng vụ đông xuân năm 2009-2010 2047.pdf
18
Show details for Tháng 10Tháng 10
8
Show details for Tháng 9Tháng 9
3
Show details for Tháng 8Tháng 8
7
Show details for Tháng 7Tháng 7
22
Show details for Tháng 6Tháng 6
13
Show details for Tháng 5Tháng 5
10
Show details for Tháng 4Tháng 4