0
12396
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12396 văn bản  

44
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Show details for Năm 2011Năm 2011
850
Hide details for Năm 2010Năm 2010
221
Show details for Tháng 12Tháng 12
160
Hide details for Tháng 11Tháng 11
2004/CV-UBND30/11/2010UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến vào dự thảo thông tư hướng dẫn hóa đơn điện tử bán hàng cung ứng dịch vụ 2004.pdf
2003/CV-UBND30/11/2010UBND tỉnhv/v báo cáo tình hình thực hiện đề án đổi mới đồng bộc ác hệ thống chi tiêu thống kê 2003.pdf
2002/CV-UBND30/11/2010UBND tỉnhV/v thay thế xe ôt ô 4 chỗ ngồi phục vụ công tác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 2002.pdf
2001/CV-UBND30/11/2010UBND tỉnhV/v xây dựng nhà kho bảo quản vật tư trang thiết bị kỹ thuật phòng chống lụt bão 2001.pdf
2000/CV30/11/2010UBND tỉnhV/v rà soát danh mục các dự án đầu tư nguồn vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 2000.pdf
1999/CV-UBND30/11/2010UBND tỉnhV/v cho phép thay thế xe ô tô phục vụ công tác 1999.pdf
1998/CV-UBND30/11/2010UBND tỉnhV/v bổ sung vốn để thu hồi các khoản trước tư nguồn vượt thu bội chi Ngân sách trung ương năm 2009 1998.pdf
1997/CV-UBND30/11/2010UBND tỉnhV/v kiểm tra giải quyết đơn thư của công dân 1997.pdf
1996/CV-UBND30/11/2010UBND tỉnhv/v đăng ký nội dung chương trình đề án trình UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2011 1996.pdf
1995/CV-UBND29/11/2010UBND tỉnhv/v thành lập ban quản lý dự án hạ tầng khu đại học phố Hiến 1995.pdf
1994/CV-UBND29/11/2010UBND tỉnhV/v cử cán bộ viên chức dự thi nâng angạch giảng viên lên giảng viên chính năm 2010 1994.pdf
1993/CV-UBND29/11/2010UBND tỉnhV/v bố trí kinh phí quy hoạch đường gom các vị trí đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hưng yên 1993.pdf
1992/CV-UBND29/11/2010UBND tỉnhv/v triển khai thực hiện và quản lý chất lượng các công trình nâng cấp mặt đường giao thông nông thôn 1992.pdf
1991/CV-UBND29/11/2010UBND tỉnhV/v thanh tra pháp luật về tài nguyên và môi trường 1991.pdf
1989/CV-UBND29/11/2010UBND tỉnhV/v đoàn học sinh và giáo viên Singapore làm từ thiện tại tỉnh 1989.pdf