0
12336
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12336 văn bản  

69
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Show details for Năm 2011Năm 2011
850
Show details for Năm 2010Năm 2010
129
Hide details for Năm 2009Năm 2009
7
Show details for Tháng 12Tháng 12
8
Show details for Tháng 11Tháng 11
18
Show details for Tháng 10Tháng 10
8
Show details for Tháng 9Tháng 9
3
Show details for Tháng 8Tháng 8
7
Show details for Tháng 7Tháng 7
22
Show details for Tháng 6Tháng 6
13
Show details for Tháng 5Tháng 5
10
Show details for Tháng 4Tháng 4
11
Show details for Tháng 3Tháng 3
10
Hide details for Tháng 2Tháng 2
293/CV-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v tổ chức chăm sóc cây trồng vụ Đông xuân năm 2008-2009 293.pdf
292/CV-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v tăng cường công tác quản lý và báo cáo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo 292.pdf
228/CV-UBND18/02/2009UBND tỉnhV/v triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ 228.pdf
220/CV-UBND17/02/2009UBND tỉnhV/v lấy nước đổ ải vụ đông xuân năm 2008-2009 220.pdf
211/CV-UBND16/02/2009UBND tỉnhV/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt banừg dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội -Hải Phòng 211.pdf
191/CV-UBND13/02/2009UBND tỉnhV/v tăng cường bảo vệ đảm bảo trật tự án toàn giao thông trong dịp lễ hội mùa xuân năm 2009 191.pdf