0
12336
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12336 văn bản  

69
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Show details for Năm 2011Năm 2011
850
Show details for Năm 2010Năm 2010
129
Hide details for Năm 2009Năm 2009
7
Show details for Tháng 12Tháng 12
8
Show details for Tháng 11Tháng 11
18
Show details for Tháng 10Tháng 10
8
Show details for Tháng 9Tháng 9
3
Show details for Tháng 8Tháng 8
7
Show details for Tháng 7Tháng 7
22
Show details for Tháng 6Tháng 6
13
Show details for Tháng 5Tháng 5
10
Show details for Tháng 4Tháng 4
11
Hide details for Tháng 3Tháng 3
470/CV-UBND27/03/2009UBND tỉnhV/v phối hợp thực hiện dự án 470.pdf
468/CV-UBND27/03/2009UBND tỉnhV/v hưởng ứng cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo 468.pdf
466/CV-UBND26/03/2009UBND tỉnhV/v thực hiện kế hoạch triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ dân số kế hoạch hoá gia didnhf năm 2009 466.pdf
463/CV-UBND26/03/2009UBND tỉnhV/v triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân kcn 463.pdf
457/CV-UBND25/03/2009UBND tỉnhV/v thực hiện tiết kiệm điện và hưởng ứng chiến dịch giời trái trất năm 2009 457.pdf
454/CV-UBND25/03/2009UBND tỉnhV/v góp ý dự thảo Nghị định tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình cộng đồng 454.pdf
446/CV-UBND24/03/2009UBND tỉnhV/v tăng cường báo cáo đảm bảo trật tự án toàn giao thông quốc lộ 39 khu vực huyện Yên Mỹ 446.pdf