0
12336
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12336 văn bản  

69
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Show details for Năm 2011Năm 2011
850
Show details for Năm 2010Năm 2010
129
Hide details for Năm 2009Năm 2009
7
Hide details for Tháng 12Tháng 12
2423/CV-UBND29/12/2009UBND tỉnhV/v nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trong tình trạng mới 2423.pdf
2393/CV-UBND25/12/2009UBND tỉnhV/v trợ giúp xã hội nhân dịp Tết Canh Dần 2010 2393.pdf
2385/CV-UBND25/12/2009UBND tỉnhV/v lịch lấy nước đổ ải vụ đông xuân năm 2009-2010 2385.pdf
2372/CV-UBND24/12/2009UBND tỉnhV/v đẩy nhanh tiến độ nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng hải năm 2009-2010 2372.pdf
2356/CV-UBND21/12/2009UBND tỉnhV/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tế nguyên đán và lễ hộ đầu xuân năm 2010 2356.pdf
2336/CV-UBND17/12/2009UBND tỉnhV/v tăng cường các biện pháp ổn giá thuốc chữa bệnh cho người 2336.pdf
2324/CV-UBND15/12/2009UBND tỉnhV/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông vận tải đường sắt. 2324..pdf
8
Show details for Tháng 11Tháng 11
18
Show details for Tháng 10Tháng 10
8
Show details for Tháng 9Tháng 9
3
Show details for Tháng 8Tháng 8
7
Show details for Tháng 7Tháng 7
22
Show details for Tháng 6Tháng 6
13
Show details for Tháng 5Tháng 5
10
Show details for Tháng 4Tháng 4
11
Show details for Tháng 3Tháng 3