0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
2295
Show details for Năm 2011Năm 2011
920
Show details for Năm 2010Năm 2010
2175
Hide details for Năm 2009Năm 2009
231
Show details for Tháng 9Tháng 9
11
Show details for Tháng 8Tháng 8
104
Show details for Tháng 7Tháng 7
213
Show details for Tháng 6Tháng 6
225
Show details for Tháng 5Tháng 5
204
Show details for Tháng 4Tháng 4
191
Hide details for Tháng 3Tháng 3
491/CV-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v tôn tạo di tích lịch sử văn hoá 491.pdf
490/CV-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v thành lập Hội sinh vật cảnh huyện Thành phố và tổ chức triển lãm cây cảnh nghệ thuật tỉnh Hưng yên lần thứ nhất 490.pdf
489/CV-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v nâng ngạch cho công chức nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội 489.pdf
488/CV-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v khen thưởng đơn vị Anh hùng LLVTND trong kháng chiến chống thực dân pháp cho Thànhphố Hưng Yên 488.pdf
487/CV-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v đề nghị phê duỵệt danh mục dự án cấp bách cớ mức vốn trên 5 tỷ đồng cần chỉ định thầu 487.pdf
486/CV-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v giao kế hoạch nguồn thu sổ xố kiến thiết năm 2009 486.pdf
485/CV-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v hỗ trợ kinh phí tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập hệ thống bắc Hưng Hải 485.pdf
484/CV-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v sử dụng nguồn thu quỹ phòng chống lụt bão của tỉnh năm 2007-2008 484.pdf
482/CV-UBND30/03/2009UBND tỉnhV/v đánh giá tình hình thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi xuất 482.pdf
481/CV-UBND30/03/2009UBND tỉnhV/v cấp thẻ APEC cho công ty TNHH kỹ nghệ thực phẩm Hà Nội 481.pdf
480/CV-UBND27/03/2009UBND tỉnhV/v hỗ trợ cho 5 hộ dân di chuyển nhà ở tại xã Toàn Thắng huyện Kim Động 480.pdf