0
12389
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12389 văn bản  

37
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Hide details for Năm 2011Năm 2011
15
Show details for Tháng 12Tháng 12
11
Show details for Tháng 11Tháng 11
32
Show details for Tháng 10Tháng 10
17
Show details for Tháng 9Tháng 9
18
Show details for Tháng 8Tháng 8
192
Hide details for Tháng 7Tháng 7
1196/CV-UBND29/07/2011UBND tỉnhV/v cử ông Nguyễn Khắc Hào đi công tác cùng trường Đại học Giao thông vận tải khảo sát mô hình tại hoa kỳ 1196.pdf
1195/CV-UBND29/07/2011UBND tỉnhV/v tiếp đoàn chuyên gia nước ngoài thăm và làm việc tìm hiểu tình hình sản xuất và quản lý sau thu hoạch tại tỉnh Hưng Yên 1195.pdf
ATTH4YZ5.pdf
1194/CV-UBND29/07/2011UBND tỉnhV/v thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kv 04 mạch trạm từ biến áp 220kv Kim Động huyện Khoái Châu 1194.pdf
1193/CV-UBND29/07/2011UBND tỉnhV/v XD kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012 1193.pdf
1192/CV-UBND29/07/2011UBND tỉnhV/v công điện khẩn về phòng chống lụt bão cơn bão số 3 1192.pdf
1191/CV-UBND29/07/2011UBND tỉnhV/v khảo sát hiện trạng hệ thống thư điện tử tỉnh Hưng Yên 1191.pdf
1190/CV-UBND29/07/2011UBND tỉnhV/v thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai hoạt động Bệnh viện Sản Nhi 1190.pdf
1189/CV-UBND29/07/2011UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình hoạt động của Trường cao đẳng sư phạm Hưng Yên 1189.pdf
1188/CV-UBND29/07/2011UBND tỉnhV/v báo cáo công tác phối hợp đào tạo bồi dưỡng giáo viên 1188.pdf
1187/CV-UBND29/07/2011UBND tỉnhV/v đề nghị cấp thẻ APEC cho công ty liên doanh Fuji Alpha 1187.pdf
1186/CV-UBND29/07/2011UBND tỉnhV/v khảo sát đề án đổi mới công tác thi đua khen thưởng 1186.pdf
1185/CV-UBND29/07/2011UBND tỉnhV/v tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa vụ Mùa và sẵn sàng triển khai công tác phòng chống lụt bão úng năm 201 1185.pdf