0
12389
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12389 văn bản  

37
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Hide details for Năm 2011Năm 2011
15
Show details for Tháng 12Tháng 12
11
Show details for Tháng 11Tháng 11
32
Show details for Tháng 10Tháng 10
17
Show details for Tháng 9Tháng 9
18
Hide details for Tháng 8Tháng 8
1390/CV-UBND30/08/2011UBND tỉnhV/v đôn đốc các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu tại Chi cục Hải quan Hưng yên 1390.pdf
1389/CV-UBND30/08/2011UBND tỉnhV/v cử cán bộ viên chức dự thi nâng ngạch bác sỹ chính dược sỹ chính năm 2011 1389.pdf
1370/CV-UBND26/08/2011UBND tỉnhV/v đại biểu tham dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quố lần thứ 8 1370.pdf
1363/CV-UBND25/08/2011UBND tỉnhV/v chuẩn bị báo cáo của chính phủ về công tác phòng ngừa và chống vi phạm pháp luật và tội phạm 1363.pdf
1362/CV-UBND25/08/2011UBND tỉnhV/v Xây dnựg đề án phát triển kinh tế văn hoá xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020 1362.pdf
1361/CV-UBND25/08/2011UBND tỉnhV/v đề nghị phê duyệt dự toán khảo sát địa hình dự án phục dựng phố Hiến cổ 1361.pdf
1360/CV-UBND25/08/2011UBND tỉnhV/v giao biene chế sự nghiệp năm 2011 cho quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên 1360.pdf
1356/CV-UBND24/08/2011UBND tỉnhV/v tổ chức tết Trung thu năm 2011 1356.pdf
1328/CV-UBND19/08/2011UBND tỉnhV/v công điện của chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường biện pháp phòng chống dịch tay chân miện 1328.pdf
1315/CV-UBND18/08/2011UBND tỉnhV/v tăng cường đảm bảo ATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp 1315.pdf
1301/CV-UBND16/08/2011UBND tỉnhV/v quảng bá và giới thiệu sản phẩm của tỉnh Hưng Yên với du khách trong và ngoài nước đến thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên 1301.pdf
1296/CV-UBND16/08/2011UBND tỉnhV/v tập chung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 1296.pdf
1286/CV-UBND12/08/2011UBND tỉnhV/v thực hiện luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan lĩnh vực âm nhạc 1286.pdf