0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
2295
Show details for Năm 2011Năm 2011
920
Show details for Năm 2010Năm 2010
2175
Hide details for Năm 2009Năm 2009
231
Show details for Tháng 9Tháng 9
11
Show details for Tháng 8Tháng 8
104
Show details for Tháng 7Tháng 7
213
Hide details for Tháng 6Tháng 6
1142/CV-UBND30/06/2009UBND tỉnhV/v tặng thưởng huân chương Độc lập và huân chương lao động 1142.pdf
1141/CV-UBND29/06/2009UBND tỉnhV/v tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 1141.pdf
1140/CV-UBND26/06/2009UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và nghĩa vụvề thuế của công ty TNHH sản xuất thương mại Hoà Bình 1140.pdf
1139/CV-UBND26/06/2009UBND tỉnhV/v lập kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2010 cho nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn 1139.pdf
1138/CV-UBND26/06/2009UBND tỉnhV/v thăm dò khí hoá gas 1138.pdf
1137/CV-UBND26/06/2009UBND tỉnhV/v giao đất mở rộng kho dự trữ trương xá 1137.pdf
1136/CV-UBND26/06/2009UBND tỉnhV/v thực hienẹ đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ 1136.pdf
1135/CV-UBND26/06/2009UBND tỉnhV/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án của công ty TNHH kính Việt Hưng 1135.pdf
1134/CV-UBND26/06/2009UBND tỉnhV/v thống kê rà soát nguồn nhân lực PBGDPL 1134.pdf
1133/CV-UBND26/06/2009UBND tỉnhv/v chấn chỉnh cong tác tuyển sụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Ân Thi 1133.pdf
1132/CV-UBND26/06/2009UBND tỉnhV/v xây dựng kế hoạch chương trình mục tiêu quóc gia nước sạch và VSMTNT năm 2010 1132.pdf
1131/CV-UBND26/06/2009UBND tỉnhV/v kèo dài thời hạn sử dụng nguồn kinh phí xây dựng cơ bản của Trường cao đẳng sư phạm Hưng Yên 1131.pdf
1130/CV-UBND26/06/2009UBND tỉnhV/v điều chuyển nguồn vốn còn dư sang thanh toán khối lượng hoàn thành các đề án quy hoạch thuộc sở công thương 1130.pdf
1129/CV-UBND26/06/2009UBND tỉnhV/v bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại phường Hiến Nam thành phố Hưng Yên để thực hiện dự án xây dựng kè làm jsơn 1129.pdf