0
12389
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12389 văn bản  

37
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Hide details for Năm 2011Năm 2011
15
Show details for Tháng 12Tháng 12
11
Show details for Tháng 11Tháng 11
32
Hide details for Tháng 10Tháng 10
1823/CV-UBND31/10/2011UBND tỉnhV/v đề nghị truyền hình trực tiếp lễ mít tinh và chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Hưng Yên trên VTV1 Đài Truyền hình Việt nam 1823.pdf
1821/CV-UBND31/10/2011UBND tỉnhV/v phát thanh truyền hình mở rọng thời lượng phát sóng năm 2012 1821.pdf
1817/CV-UBND31/10/2011UBND tỉnhV/v triển lãm ảnh nghệ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ II năm 2011 1817.pdf
1809/CV-UBND28/10/2011UBND tỉnhV/v xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 1809.pdf
1808/CV-UBND28/10/2011UBND tỉnhV/v thực hiện công tác đảm bảo tiến độ hoàn thành tuyến đường giao thông liên tỉnh Hà Nội-Hưng yên 1808.pdf
1805/CV-UBND28/10/2011UBND tỉnhV/v phát jsóng phim tài liệu phục vụ kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh 70 năm thành lập Đảng jbộ tỉnh và 15 năm tái lập tỉnh Hưng Yên 1805.pdf
1792/CV-UBND26/10/2011UBND tỉnhV/v triển khai công tác điều tra rà soát hộ nghèo cận nghèo năm 2011 1792.pdf
1776/CV-UBND25/10/2011UBND tỉnhV/v kiệm toàn ban An toàn giao thông tỉnh 1776.pdf
1775/CV-UBND25/10/2011UBND tỉnhV/v đảm bảo trật tự an toàn giao đông đường sắt tại km 31+000 đến km 32+300 tuyến đưởng sắt Gia Lâm -Hải Phòng 1775.pdf
1750/CV-UBND20/10/2011UBND tỉnhV/v tổ chức bắn phóa hoa chào mừng kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh 1750.pdf
1749/CV-UBND20/10/2011UBND tỉnhV/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng 1749.pdf
1747/CV-UBND20/10/2011UBND tỉnhV/v tăng cường thực hiện các giải pháp trongjtam đảm bảo an toàn giao thông 1747.pdf
1746/CV-UBND20/10/2011UBND tỉnhV/v tổ chức hội khỏe phù đổng các cấp tỉnh Hưng Yên năm học 2011-2012 và HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII-2012 1746.pdf
1739/CV-UBND19/10/2011UBND tỉnhV/v tổ chức thực hiện Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống cháy nổ lanà thứ 14 năm 2012 1739.pdf
1738/CV-UBND19/10/2011UBND tỉnhV/v tiếp nhận công chức không qua thi tuyển 1738.pdf