0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
2295
Show details for Năm 2011Năm 2011
920
Show details for Năm 2010Năm 2010
2175
Hide details for Năm 2009Năm 2009
231
Show details for Tháng 9Tháng 9
11
Show details for Tháng 8Tháng 8
104
Hide details for Tháng 7Tháng 7
1260/CV-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình sử dụng đất tại một số doanh nghiệp tại đại bàn huyện Văn Lâm 1260.pdf
1259/CV-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v quy hoạch bổ sung khu ở cho công nhana tại khu công nghiệp bãi sậy 1259.pdf
1258/CV-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường dự toán ngân sách ngành tài nguyên và môi trường năm 2010 1258.pdf
1257/CV-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến vào dự thảo thông tư liên tịch sửa đổi thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTM-BCA 1257.pdf
1256/CV-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v tổng kết đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 1256.pdf
1255/CV-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v cử cán bộ tham dự khoá bồi dưỡng công tác phát ngôn 1255.pdf
1254/CV-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v TTrình điều chỉnh sửa đổi mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã phường thị trấn và cán bộ nông thôn khu phố 1254.pdf
1253/CV-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm chống lãng phí 1253.pdf
1252/CV-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn tính giá hàng hoá dịch vụ 1252.pdf
1251/CV-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v xây dựng kế hoạch năm 2010 1251.pdf
1250/CV-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v thẩm định kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2010 1250.pdf
1249/CV-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v tham gia chợ jcông nghệ và thiết bị Việt Nam ASEAN+3 tại Hà Nội 1249.pdf
1248/CV-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v tái định cư đối vối hộ gia đình bà Trần Thị Tuất số nhà 183 đường Tô hiệu thành phố Hưng Yên phục vụ giải phóng mặt bằng 1248.pdf
1247/CV-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch năm 2010 của tỉnh Hưng Yên 1247.pdf
1246/CV-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v tổng kết chỉ thị số 03/2005/CT-TTG về tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hôn nhân có yếu tốc nước ngoài phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em 1246.pdf