0
12389
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12389 văn bản  

37
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Hide details for Năm 2011Năm 2011
15
Show details for Tháng 12Tháng 12
11
Hide details for Tháng 11Tháng 11
1978/CV-UBND18/11/2011UBND tỉnhv/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 1978.pdf
1919/CV-UBND14/11/2011UBND tỉnhv/v đảm bảo nguồn điện phục vụ lễ kỷ niệm và chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 180 nặm thành lập tỉnh 1919c.pdf
1917/CV-UBND14/11/2011UBND tỉnhV/v thành lập Hội Truyền thống trường sơn đường Hồ Chí Minh ở Tỉnh 1917c.pdf
1899/CV-UBND10/11/2011UBND tỉnhV/v thực hiện các dự án thành phần thuộc dự án quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo phát và huy giá trị đô thị phố Hiến gắn với phát triển du lịch 1899c.pdf
1895/CV-UBND09/11/2011UBND tỉnhV/v quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và vệ sinh môi trường 1895c.pdf
1871/CV-UBND07/11/2011UBND tỉnhv/v tiếp nhận công chức không qua thi tuyển 1871c.pdf
1870/CV-UBND07/11/2011UBND tỉnhV/v thực hiện di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật để giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 200 1870c.pdf
1867/CV-UBND07/11/2011UBND tỉnhV/v xây dựng đề án xây dựng lực lượng bảo đảm chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quana sự trình độ cao đẳng đại hcj ngành quân sự cơ sở ến năm 2020 1867c.pdf
1866/CV-UBND04/11/2011UBND tỉnhV/v tăng cường chỉ đạo sản xuất trồng cây vụ Đông Cày ải và nạo vét Đông -Xuân 2011-2012 1866c.pdf
1855/CV-UBND04/11/2011UBND tỉnhV/v Tăng cường công tác thanh tra , kiểm tra thực hiện luật BHXH 1855.pdf
1835/CV-UBND01/11/2011UBND tỉnhV/v thực hiện giai đoạn 2 của đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức dự bị tại xã phường thị trấn 1835.pdf
32
Show details for Tháng 10Tháng 10
17
Show details for Tháng 9Tháng 9
18
Show details for Tháng 8Tháng 8
192
Show details for Tháng 7Tháng 7
201
Show details for Tháng 6Tháng 6