0
12389
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12389 văn bản  

37
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Hide details for Năm 2011Năm 2011
15
Show details for Tháng 12Tháng 12
11
Show details for Tháng 11Tháng 11
32
Show details for Tháng 10Tháng 10
17
Show details for Tháng 9Tháng 9
18
Show details for Tháng 8Tháng 8
192
Show details for Tháng 7Tháng 7
201
Show details for Tháng 6Tháng 6
183
Show details for Tháng 5Tháng 5
15
Show details for Tháng 4Tháng 4
11
Show details for Tháng 3Tháng 3
8
Hide details for Tháng 2Tháng 2
228/CV-UBND28/02/2011UBND tỉnhV/v đảm bảo các điều kiện để phối hợp tổ chức liên hoan Dân ca Việt nam khu vực Đồng bằng và trung du Bắc bộ tại tỉnh Hưng Yên 228.pdf
226/CV-UBND25/02/2011UBND tỉnhv/v tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010- 2011 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012 226.pdf
215/CV-UBND24/02/2011UBND tỉnhv/v thực hiện kế hoạch cung cấp điện trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2011 215.pdf
211/CV-UBND23/02/2011UBND tỉnhV/v tập trung xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão 211.pdf
187/CV-UBND18/02/2011UBND tỉnhV/v đảm bảo cấp điện ổn định cho các trạm bơm trên địa bàn tỉnh 187.pdf
169/CV-UBND14/02/2011UBND tỉnhV/v tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 169.pdf
154/CV-UBND10/02/2011UBND tỉnhV/v Tập trung lấy nước đổ ải đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa đông xuân 2010-2011 154.pdf