0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
2295
Show details for Năm 2011Năm 2011
920
Show details for Năm 2010Năm 2010
2175
Hide details for Năm 2009Năm 2009
231
Show details for Tháng 9Tháng 9
11
Show details for Tháng 8Tháng 8
104
Show details for Tháng 7Tháng 7
213
Show details for Tháng 6Tháng 6
225
Show details for Tháng 5Tháng 5
204
Show details for Tháng 4Tháng 4
191
Show details for Tháng 3Tháng 3
148
Show details for Tháng 2Tháng 2
230
Show details for Tháng 12Tháng 12
229
Show details for Tháng 11Tháng 11
258
Hide details for Tháng 10Tháng 10
2033/CV-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v quả xác minh việc sử dụng đất tại Trung tâm SIMET 2033.pdf
2032/CV-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v thanh tra việc quản lý sử dụng đất của trung tâm SIMET tãĩa xuân Quan huyện Văn Giang 2032.pdf
2031/CV-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 2031.pdf
2030/CV-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v thu hồi đất để xây dựng chùa Hoàng Thiên Tự 2030.pdf
2029/CV-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp 2029.pdf
2028/CV-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v thực hiện thông báo số 725/TB-TU ngày 09/10/2009 của Ban thường vụ tỉnh uỷ 2028.pdf
2027/CV-UBND30/10/2009UBND tỉnhv/v cứu trợ đồng bào hưng Yên tại vùng kinh tế mới tỉnh Kom Tum 2027.pdf