0
12389
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12389 văn bản  

37
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Hide details for Năm 2011Năm 2011
15
Show details for Tháng 12Tháng 12
11
Show details for Tháng 11Tháng 11
32
Show details for Tháng 10Tháng 10
17
Show details for Tháng 9Tháng 9
18
Show details for Tháng 8Tháng 8
192
Show details for Tháng 7Tháng 7
201
Show details for Tháng 6Tháng 6
183
Show details for Tháng 5Tháng 5
15
Show details for Tháng 4Tháng 4
11
Hide details for Tháng 3Tháng 3
422/CV-UBND30/03/2011UBND tỉnhV/v tập trung chấn chỉnh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 422a.pdf
408/CV-UBND28/03/2011UBND tỉnhV/v kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các hoạt động mua bán thu đổi ngoại tệ và vàng 408.pdf
372/CV-UBND22/03/2011UBND tỉnhV/v không tổ chức bắn pháo hoa tại lễ hộ văn hoá dân gian Phố Hiến năm 2011 372.pdf
368/CV-UBND21/03/2011UBND tỉnhV/v biên soạn và xuất bản cuốn sách Hưng Yên trên đường hội nhập 368.pdf
365/CV-UBND18/03/2011UBND tỉnhV/v tăng cường quản lý giá bình ổn giá cả năm 2011 365.pdf
338/CV-UBND15/03/2011UBND tỉnhv/v tăng cường công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 338.pdf
325/CV-UBND14/03/2011UBND tỉnhV/v hướng ứng chiến dịch giời trái đất năm 2011 325.pdf
290/CV-UBND08/03/2011UBND tỉnhV/v chương trình hành động về những giải pháp chủ uyeesu tập trung ổn định 290.pdf