0
12389
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12389 văn bản  

37
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Hide details for Năm 2011Năm 2011
15
Hide details for Tháng 12Tháng 12
2221/CV-UBND29/12/2011UBND tỉnhV/v tiếp quản và đầu tư lưới điện 2221.pdf
2211/CV-UBND28/12/2011UBND tỉnhv/v tăng cường phòng chống dịch bệnh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác khám chữa bệnh trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 2211.pdf
2210/CV-UBND28/12/2011UBND tỉnhV/v tổ chức trợ giúp xã hội dịp Tết nguyên đán Nhân thìn 2012 2210.pdf
2209/CV-UBND28/12/2011UBND tỉnhV/v triển khai kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chínhphủ và kế hoạchnăm An toàn giao thông 2209.pdf
2208/CV-UBND28/12/2011UBND tỉnhV/v công điện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đấn Tân Mão 2208.pdf
2207/CV-UBND28/12/2011UBND tỉnhV/v cung cấp điện phục vụ Tết Nguyên đấn năm 2012 2207.pdf
2186/CV-UBND26/12/2011UBND tỉnhV/v tăng cường quản lý thị trường bất động sản 2186.pdf
2141/CV-UBND16/12/2011UBND tỉnhV/v trưng bày triển lãm ảnh nghệ tuật quốc tế tại Hưng yên 2141.pdf
2138/CV-UBND16/12/2011UBND tỉnhV/v tổ chức thực hiện kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011 2138.pdf
2132/CV-UBND15/12/2011UBND tỉnhV/v tu bổ tôn tạo di tích chùa Đông khphường Hiến Nam thành phố Hưng Yên 2132.pdf
2124/CV-UBND14/12/2011UBND tỉnhV/v thực hiện chỉ thị số 2196 ngày 06/12/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường Bất động sản 2124.pdf
2115/CV-UBND13/12/2011UBND tỉnhV/v xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội báo xuân Nhâm Thìn năm 2012 2115.pdf
2093/CV-UBND09/12/2011UBND tỉnhV/v quản lý bảo vệ khẩn cấp cây nhãn cổ thụ trên địa bàn tỉnh 2093.pdf
2086/CV-UBND09/12/2011UBND tỉnhV/v đẩy nhanh tiến độ cày ải nạo vét Đông xuân đắp đê Bắc Hưng Hải và trồng cây vụ Đông xuân năm 2011-2012 2086.pdf
2052/CV-UBND01/12/2011UBND tỉnhV/v đẩy nhah tiến độ thi công dự án đầu tư Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011 và dự án xử lý cấp bách công trình đê điều tỉnh Hưng yên 2052.pdf
11
Show details for Tháng 11Tháng 11
32
Show details for Tháng 10Tháng 10