0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
2295
Show details for Năm 2011Năm 2011
920
Show details for Năm 2010Năm 2010
2175
Hide details for Năm 2009Năm 2009
231
Hide details for Tháng 9Tháng 9
1824/CV-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v triển khai nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục 1824.pdf
1823/CV-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v tổ chức đêm hội doanh nhân trẻ Hưng Yên năm 2009 1823.pdf
1822/CV-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v giao nhiệm vụ tham mưu về thành lapạ Hội kiến trúc sư 1822.pdf
1821/CV-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh 1821.pdf
1820/CV-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v bổ sung vốn thanh toán giai đoạn và cấp vốn giai đoạn 2 cho dự án tu bổ tôn tạo di tích đền Đa Hoà 1820.pdf
1819/CV-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà bia liệt sĩ và Đền thờ liệt sĩ 1819.pdf
1818/CV-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v hỗ trợ kinh phí xây dựng kho quản lý hồ sơ người có công bảo trợ xã hội và trung tâm điều dưỡng chăm sóc NCC 1818.pdf
1817/CV-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v lấy ý kiến dự thảo Nghị định về cán bộ công chức xã phường Thị trấn 1817.pdf
1816/CV-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v quy hoạch máy cơ khí thuỷ trên Sông luộc thuộc quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Hưng Yên 1816.pdf
1815/CV-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến về cơ cấu tổ chức quản lý các điện lực tỉnh thành phố 1815.pdf
1814/CV-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v đính chính công văn số 1806/UBND -KTTH ngày 29/9/2009 của UBND tỉnh 1814.pdf
158/CV-VP30/09/2009VP UBND tỉnhV/v rà soát báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác văn hoá xã hội giai đoạn 2006-2010 158.pdf
1813/CV-UBND29/09/2009UBND tỉnhV/v sử dụng nhà chung cư 3 tầng và khu tập thể Bắc Thành do công ty cổ phần may Hưng Yên đã bán cho các hộ công hana công ty 1813.pdf
1812/CV-UBND29/09/2009UBND tỉnhV/v hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp theo Quyết định só 1422/QĐ-TTGcủa Thủ tướng Chính phủ 1812.pdf
1811/CV-UBND29/09/2009UBND tỉnhV/v phân bổ vốn trái phiếu chính phủ bổ sung năm 2009 cho các dự án giao thông thuỷ lợi của tỉnh 1811.pdf
1810/CV-UBND29/09/2009UBND tỉnhV/v cấp bổ sung kinh phí cho Hội văn học nghệ thuật để sửa chữa xe ô tô 1810.pdf
1809/CV-UBND29/09/2009UBND tỉnhV/v hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà bia ghi tên Liệt sỹ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng huyện Kim Động 1809.pdf