0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
2295
Hide details for Năm 2011Năm 2011
201
Show details for Tháng 9Tháng 9
227
Show details for Tháng 8Tháng 8
192
Show details for Tháng 7Tháng 7
201
Show details for Tháng 6Tháng 6
202
Show details for Tháng 5Tháng 5
196
Show details for Tháng 4Tháng 4
208
Show details for Tháng 3Tháng 3
88
Show details for Tháng 2Tháng 2
191
Hide details for Tháng 12Tháng 12
2234/CV-UBND30/12/2011UBND tỉnhV/v ký hợp đồng thực hiện dự án VLAP tỉnh Hưng yên 2234.pdf
2233/CV-UBND30/12/2011UBND tỉnhv/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí Thư tỉnh uỷ 2233.pdf
2232/CV-UBND30/12/2011UBND tỉnhV/v tập trung giải phóng mặt bằng và giải ngân dự án tăng cường ATGT trên QL 5 dự án tăng cường ATGT trên cácQL ở phía BắcViệt nam vốn vay JICA 2232.pdf
2231/CV-UBND30/12/2011UBND tỉnhV/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghịđịnh số 70/2011 ngày 22/8/2011 của chínhphủ 2231.pdf
2230/CV-UBND30/12/2011UBND tỉnhV/v yêu cầu kiểm điểm rõ trách nhiệm trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 2230.pdf
2229/CV-UBND30/12/2011UBND tỉnhv/v tiếp nhận công đức chiếc trống đồng vào đền hoá xã Dạ trạch huyện Kim Động 2229.pdf
2228/CV-UBND30/12/2011UBND tỉnhV/v ký hợp đồng thực hiện dự án VLAP tỉnh Hưng yên 2228.pdf
2227/CV-UBND30/12/2011UBND tỉnhV/v công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư xây dựng khu công nghiệp thăng long II 2227.pdf
2226/CV-UBND29/12/2011UBND tỉnhV/v lập dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác của sở Kế hoạch và Đầu tư 2226.pdf
2225/CV-UBND29/12/2011UBND tỉnhV/v báo cáo kết quả phân bổ sụ toán ngân sáh năm 2012tỉnh Hưng Yên 2225.pdf
2224/CV-UBND29/12/2011UBND tỉnhV/v báo cáo quyết toán niên độ 2010 nguồn vốn trái phiếu chính phủ theo thông tư số 210/2010 ngàỳ 20/12/2010 của Bộ Tài chính 2224.pdf