0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
2295
Hide details for Năm 2011Năm 2011
201
Show details for Tháng 9Tháng 9
227
Show details for Tháng 8Tháng 8
192
Show details for Tháng 7Tháng 7
201
Show details for Tháng 6Tháng 6
202
Show details for Tháng 5Tháng 5
196
Show details for Tháng 4Tháng 4
208
Show details for Tháng 3Tháng 3
88
Hide details for Tháng 2Tháng 2
229/CV-UBND28/02/2011UBND tỉnhV/v bổ sung và hoàn thiện nội dung chương trình đề án của ngành giáo dục và Đào tạo trình tỉnh ủy 229.pdf
228/CV-UBND28/02/2011UBND tỉnhV/v đảm bảo các điều kiện để phối hợp tổ chức liên hoan Dân ca Việt nam khu vực Đồng bằng và trung du Bắc bộ tại tỉnh Hưng Yên 228.pdf
227/CV-UBND28/02/2011UBND tỉnhV/v bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Dự án VLAP cấp quốc gia 227.pdf
226/CV-UBND25/02/2011UBND tỉnhv/v tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010- 2011 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012 226.pdf
225/CV-UBND25/02/2011UBND tỉnhV/v cử cán bộ công chức dự thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2010 225.pdf
224/CV-UBND25/02/2011UBND tỉnhV/v TTR cấp kinh phí đầu tư XD hệ thống xử lý chất thải lỏng tại 15 cơ sở ytế 224.pdf
223/CV-UBND25/02/2011UBND tỉnhv/v xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực cấp tỉnh giai đoạn 2011-2020 223.pdf
222/CV-UBND25/02/2011UBND tỉnhV/v đảm bảo cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng 222.pdf
221/CV-UBND24/02/2011UBND tỉnhv/v báo cáo tình hình xử lý tài sản của các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước 221.pdf
220/CV-UBND24/02/2011UBND tỉnhv/v quản lý sử dụng trang thiết bị xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia 220.pdf
219/CV-UBND24/02/2011UBND tỉnhV/v mua xe ô tô phục vụ công tác của Thanh tra tỉnh 219.pdf
218/CV-UBND24/02/2011UBND tỉnhv/v công điện mật về an toàn cho đợt bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp 218.pdf