0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
2295
Hide details for Năm 2011Năm 2011
201
Show details for Tháng 9Tháng 9
227
Show details for Tháng 8Tháng 8
192
Show details for Tháng 7Tháng 7
201
Show details for Tháng 6Tháng 6
202
Show details for Tháng 5Tháng 5
196
Show details for Tháng 4Tháng 4
208
Hide details for Tháng 3Tháng 3
432/CV-UBND31/03/2011UBND tỉnhV/v rả lời đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Định 432.pdf
431/CV-UBND31/03/2011UBND tỉnhV/v thuê thêm đất của công ty TNHH LG Electronics Việt Nam 431.pdf
430/CV-UBND31/03/2011UBND tỉnhV/v đăng ký dự án của công ty cổ phần du lịch Tân Sáng 430.pdf
429/CV-UBND31/03/2011UBND tỉnhV/v phân bổ kinh phí hỗ trợ thành lập mới bồi dưỡng đào tạo cán bộ HTX năm 2011 429.pdf
428/CV-UBND31/03/2011UBND tỉnhV/v hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về hoá đơn và sử dụng chữ viết và dấu phân cách chữ số ghi trên hoá đơn 428.pdf
427/CV-UBND31/03/2011UBND tỉnhV/v đính chính chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2011 427.pdf
426/CV-UBND31/03/2011UBND tỉnhV/v xác định nghĩa vụ tài chính của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vĩnh Khúc 426.pdf
425/CV-UBND31/03/2011UBND tỉnhV/v phân bổ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 425.pdf
424/CV-UBND30/03/2011UBND tỉnhV/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và giải ngân dự án Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên 424.pdf
422/CV-UBND30/03/2011UBND tỉnhV/v tập trung chấn chỉnh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 422a.pdf
421/CV-UBND30/03/2011UBND tỉnhV/v cho vay học sinh sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTG 421.pdf
420/CV-UBND29/03/2011UBND tỉnhV/v xây dựng trường pháp Alexandre Yersin tại khu đô thị thương mại và di lịch văn Giang 420.pdf
419/CV-UBND29/03/2011UBND tỉnhV/v kiểm tra bồi thường giải phóng mặt bằng 419.pdf