0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
2295
Hide details for Năm 2011Năm 2011
201
Show details for Tháng 9Tháng 9
227
Show details for Tháng 8Tháng 8
192
Show details for Tháng 7Tháng 7
201
Show details for Tháng 6Tháng 6
202
Hide details for Tháng 5Tháng 5
812/CV-UBND31/05/2011UBND tỉnhV/v danh mục dự án HTKT do ADB tài trờ 912.pdf
811/CV-UBND31/05/2011UBND tỉnhV/v quyết didnhj số 2433/QĐ-UB ngày 11/10/2004 của uỷ ban nhân dân tiủnh 911.pdf
810/CV-UBND31/05/2011UBND tỉnhV/v xác định danh mục các xã tuyến DZ 220kv Thường tín -Kim Động đi trên địa bản huyện Khoái Châu 910.pdf
809/CV-UBND31/05/2011UBND tỉnhV/v góy ý dự thảo Chiến lược phát triển thanh niên việt Nam giai đoạn 2011-2020 809.pdf
808/CV-UBND31/05/2011UBND tỉnhV/v tạm dừng tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đợt 1 năm 2011 808.pdf
807/CV-UBND31/05/2011UBND tỉnhV/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 48/và nghị quyết số 09/CP Chương trình mục tiêu quốc gia 807.pdf
806/CV-UBND31/05/2011UBND tỉnhV/v làm việc với đoàn cán bộ của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam 806.pdf
805/CV-UBND31/05/2011UBND tỉnhV/v thống nhất chương trình làm việc với đoàn cán bộ phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam 805.pdf
804/CV-UBND31/05/2011UBND tỉnhV/v chọn và tổ chức đại biểu dự hội nghị Người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2011 804.pdf
803/CV-UBND30/05/2011UBND tỉnhV/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính viên cao cấp năm 2011 803.pdf
802/CV-UBND30/05/2011UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2011-2020 802.pdf
801/CV-UBND30/05/2011UBND tỉnhV/v đẩy mạnh tiến độ giải ngân nguôn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 801.pdf
800/CV-UBND30/05/2011UBND tỉnhV/v phối hợp thực hiện chuyên đề quảng bá hình ảnh tỉnh Hưng Yên 800.pdf
799/CV-UBND30/05/2011UBND tỉnhV/v kiểm tra quy hoạch và kết hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng của công ty xăng dầy B12 thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 799.pdf
798/CV-UBND30/05/2011UBND tỉnhV/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 798.pdf