0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
2295
Hide details for Năm 2011Năm 2011
201
Show details for Tháng 9Tháng 9
227
Hide details for Tháng 8Tháng 8
1414/CV-UBND31/08/2011UBND tỉnhV/v khấu trừ giá trj tiền sử dụng đất trong việc thực hiện dự án của tập đoàn phát triển nhà và đô thị 1414.pdf
1413/CV-UBND31/08/2011UBND tỉnhv/v xin ý kiến việc xây dựng phim tài liệu và đãi DVD ca nhạc chào mừng kỷ niệm 180 thành lập tỉnh 70 năm thành lập đảng bộ và 15 năm tái lập tỉnh 213.pdf
1412/CV-UBND31/08/2011UBND tỉnhV/v giải quyết đề nghị của công dân ông Nguyễn Cường Thịnh thông Văn Nhuế Mỹ Hào 212.pdf
1410/CV-UBND31/08/2011UBND tỉnhV/v giải quyết dứt điểm vụ việc tố cáo của công dân ông Nguyễn Tiến Bình 1410.pdf
1409/CV-UBND31/08/2011UBND tỉnhV/v trả lời đơn đề nghị của công dân xã Hoàng Hanh 1409.pdf
1408/CV-UBND31/08/2011UBND tỉnhV/v giải quyết dứt điểm vụ việc đề nghị của ông Đỗ xuâ Chích thôn Từ Hồ xã Yên Phú 1408.pdf
1407/CV-UBND31/08/2011UBND tỉnhV/v giải quyết dứt điểm vụ việc đề nghị của công dân 1407.pdf
1406/CV-UBND31/08/2011UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ 1406.pdf
1405/CV-UBND31/08/2011UBND tỉnhV/v đề nghị Trường cao đẳng sư phạm Hưng Yên về liên kết đào tạo ngành công tác xã hội và điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo Đại học sư phạm 1405.pdf
1404/CV-UBND31/08/2011UBND tỉnhv/v chấp thuận nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình thư viện tỉnh 1404.pdf
1403/CV-UBND31/08/2011UBND tỉnhv/v đăng ký vốn xây dựng và mua sắm trang thiết bị trung tâm phòng chống HIV/AIDS năm 2012 1403.pdf
1402/CV-UBND31/08/2011UBND tỉnhV/v xin đát dựng trun gtâm viến thông Viettel tại các huyện 1402.pdf
1401/CV-UBND31/08/2011UBND tỉnhV/v thẩm định nhiệm vụ thiết kế nhóm dự án số 5 Tu bổ tôn tạo các di tích nằm ngoài phố cổ Phố Hiến thuộc phạm vi Quy hoạch 1401.pdf
1400/CV-UBND31/08/2011UBND tỉnhV/v xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất tại địa bàn xã An vỹ và thị trấn khoái Châu huyện Khoái châu 1400.pdf
1399/CV-UBND30/08/2011UBND tỉnhV/v đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xử lý cấp bách công trình trọng điểm củng cố nâng cấp đê tả sông Hồng trên địa bàn tỉnh 1399.pdf
1398/CV-UBND30/08/2011UBND tỉnhV/v góp ý kiến dự thảo quy định chi tiết việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí nhằm xử lý triệt để khắc phục o nhiễm và giảm thiểu suy thoái mô trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công tích 1398.pdf
1396/CV-UBND30/08/2011UBND tỉnhV/v góp ý dự thảo Quy định về quản lý và bảo vệ môi trường KKT,KCNC,KCN,CCN 1396.pdf
1395/CV-UBND30/08/2011UBND tỉnhV/v xin chuyển hình thức từ giao đất sang thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty Cổ phần Giống cây trồng Hưng Yên 1395.pdf