0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Hide details for Năm 2022Năm 2022
3
Show details for Tháng 9Tháng 9
11
Show details for Tháng 8Tháng 8
17
Show details for Tháng 7Tháng 7
5
Show details for Tháng 6Tháng 6
14
Show details for Tháng 5Tháng 5
3
Show details for Tháng 4Tháng 4
4
Hide details for Tháng 2Tháng 2
369/CV-UBND21/02/2022UBND tỉnhv/v hướng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 369 cv.pdf
278/CV-UBND09/02/2022UBND tỉnhv/v tăng cường thực hiện xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy nhận khuyết tật 278 cv.pdf
275/CV-UBND08/02/2022UBND tỉnhv/v phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loại sức khoẻ tâm thần giai đoạn 2022-2025: phòng, chống dịch bệnh năm 2022 và chiến dịch tiêm chủng mùa xuân 275 cv.pdf
269/CV-UBND05/02/2022UBND tỉnhv/v Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 269 cv.pdf
7
Show details for Tháng 1Tháng 1
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
2295
Show details for Năm 2011Năm 2011
920
Show details for Năm 2010Năm 2010
2175
Show details for Năm 2009Năm 2009
15943