0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Hide details for Năm 2022Năm 2022
3
Show details for Tháng 9Tháng 9
11
Show details for Tháng 8Tháng 8
17
Show details for Tháng 7Tháng 7
5
Show details for Tháng 6Tháng 6
14
Show details for Tháng 5Tháng 5
3
Hide details for Tháng 4Tháng 4
1003/CV-UBND22/04/2022UBND tỉnh V/v tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng dịp Lễ 30/4 và 01/5 1003 cv.pdf
975/CV-UBND19/04/2022UBND tỉnh V/v tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ đề nghị công nhận BVQG đợt 11 năm 2022 975 cv.pdf
970/CV-UBND19/04/2022UBND tỉnh V/v tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh 970 cv.pdf
4
Show details for Tháng 2Tháng 2
7
Show details for Tháng 1Tháng 1
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
2295
Show details for Năm 2011Năm 2011
920
Show details for Năm 2010Năm 2010
2175
Show details for Năm 2009Năm 2009
15943