0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Hide details for Năm 2022Năm 2022
3
Show details for Tháng 9Tháng 9
11
Show details for Tháng 8Tháng 8
17
Show details for Tháng 7Tháng 7
5
Show details for Tháng 6Tháng 6
14
Hide details for Tháng 5Tháng 5
1396/CV-UBND31/05/2022UBND tỉnh Hưng YênTăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mần non đến trường 1396 cv.pdf
1383/CV-UBND30/05/2022UBND tỉnh Hưng Yên Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 1383 cv.pdf
1353/CV-UBND26/05/2022UBND tỉnh Hưng YênThực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 1353 cv.pdf
1324/CV-UBND25/05/2022UBND tỉnh Hưng YênTăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội 1324 cv.pdf
1326/CV-UBND25/05/2022UBND tỉnh Hưng YênTăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng 1326 cv.pdf
1292/CV-UBND20/05/2022UBND tỉnh Hưng Yênv/v số hoá cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại đề án phát triển ứng dụng yêu cầu nhiệm tại đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 1292 cvub.pdf
1282/CV-UBND19/05/2022UBND tỉnh Hưng Yên Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên 1282 cv.pdf
1288/CV-UBND19/05/2022UBND tỉnh Hưng Yênv/v thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh và số hoá hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính 1288 cv.pdf
1262/CV-UBND17/05/2022UBND tỉnh Hưng YênĐẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh 22.05.17. đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh (1).pdf
1187/CV-UBND10/05/2022UBND tỉnh v/v thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh 1187 cv.pdf
1125/CV-UBND05/05/2022UBND tỉnh Hưng Yênv/v tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hưng yên 1125 cv.pdf
1118/CV-UBND05/05/2022UBND tỉnh Hưng Yênv/v thực hiện công điện số 398/CĐ-ttg về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em 1118 cv.pdf
1116/CV-UBND04/05/2022UBND tỉnh Hưng Yênv/v tiếp tục thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số cải thiện các quy định của Pháp luật 1116 cv.pdf
1113/CV-UBND04/05/2022UBND tỉnh Hưng Yênv/v nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng HTKT khu dân cư mới do UBND cấp huyện, các cấp xã làm chủ đầu tư 1113 cv.pdf
3
Show details for Tháng 4Tháng 4
4
Show details for Tháng 2Tháng 2
7
Show details for Tháng 1Tháng 1
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013