0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Hide details for Năm 2022Năm 2022
3
Show details for Tháng 9Tháng 9
11
Show details for Tháng 8Tháng 8
17
Hide details for Tháng 7Tháng 7
1971/CV-UBND29/07/2022UBND tỉnh V/v thực hiện giải pháp quản lý giá, bình ổn giá VLXD trên địa bàn tỉnh Công văn giao các Sở về bình ổn giá VLXD theo đề nghị của Sở XD 26072022.pdf
1968/CV-UBND29/07/2022UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg 1968 cv.pdf
1958/CV-UBND29/07/2022UBND tỉnh tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 1958 cv.pdf
1953/CV-UBND28/07/2022UBND tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh 1953 cv.pdf
1924/CV-UBND26/07/2022UBND tỉnh v/v đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt qua kho bạc nhà nước Hưng Yên 1924cv.pdf
1883/CV-UBND21/07/2022UBND tỉnh v/v xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về phòng cháy chữa cháy 1883 cv.pdf
1882/CV-UBND21/07/2022UBND tỉnh v/v thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 1882 cv.pdf
1870/CV-UBND21/07/2022UBND tỉnh v/v công điện tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 1870 cv.pdf
1846/CV-UBND18/07/2022UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Quyết định số 766 /QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng chính phủ 1846.pdf
1844/QĐ-UBND15/07/2022UBND tỉnh v/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 1844 cv.pdf
1809/CV-UBND13/07/2022UBND tỉnh V/v tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường 1809 cv.pdf
1801/CV-UBND13/07/2022UBND tỉnh v/v nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và xây dựng điển hình tiên tiến 1801 cv.pdf
1790/CV-UBND11/07/2022UBND tỉnh v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19-19 và tiêm vắc xin phòng covid-19 trên địa bàn tỉnh 1790 cv.pdf
1790/CV-UBND11/07/2022UBND tỉnh Hưng Yênv/v tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19-19 và tiêm vắc xin phòng covid-19 trên địa bàn tỉnh 1790 cv.pdf
1771/CV-UBND08/07/2022UBND tỉnh Hưng YênVề đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước 1771 cv.pdf
1764/CV-UBND08/07/2022UBND tỉnh v/v thực hiện chuyên đề " nâng cao hiệu quả đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên" 1764 cv.pdf
1757/CV-UBND07/07/2022UBND tỉnh V/v triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về cung cấp thông tin trên môi trường mạng 50.3_UBND.HCC_Trien khai ND42.2022.pdf
5
Show details for Tháng 6Tháng 6
14
Show details for Tháng 5Tháng 5
3
Show details for Tháng 4Tháng 4
4
Show details for Tháng 2Tháng 2
7
Show details for Tháng 1Tháng 1
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018