0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Hide details for Năm 2022Năm 2022
3
Show details for Tháng 9Tháng 9
11
Hide details for Tháng 8Tháng 8
2305/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhTăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19 2305 cv.pdf
2283/QĐ-UBND30/08/2022UBND tỉnhv/v triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ ngươi dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thơi gian thực trên môi trường điện tử 2283cv.pdf
2279/CV-UBND30/08/2022UBND tỉnhv/v đảm bảo TTATGT trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2022 2279 cv.pdf
2226/CV-UBND24/08/2022UBND tỉnh v/v đôn đốc triển khai công tác xác định tình trạng nghiện ma túy 2226 cv.pdf
2220/CV-UBND24/08/2022UBND tỉnh v/v tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ cho công tác PCCC 2220 cv.pdf
2154/CV-UBND16/08/2022UBND tỉnh v/v thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03/2022 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2154 cv.pdf
2128/CV-UBND15/08/2022UBND tỉnh Tăng cường quản lý mua bán sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm, thuốc chữa bệnh cúm mùa 2128 CV.pdf
2097/CV-UBND09/08/2022UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện thông tư số 02/2022/TT BTP của ngày 08/02/2022 Bộ trưởng Bộ tư pháp 2079 cv.pdf
2068/CV-UBND08/08/2022UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2068 cv.pdf
2065/CV-UBND08/08/2022UBND tỉnh v/v thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 2065 cv.pdf
2024/QĐ-UBND04/08/2022UBND tỉnh Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ 2024 ub.pdf
17
Show details for Tháng 7Tháng 7
5
Show details for Tháng 6Tháng 6
14
Show details for Tháng 5Tháng 5
3
Show details for Tháng 4Tháng 4
4
Show details for Tháng 2Tháng 2
7
Show details for Tháng 1Tháng 1
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
2295
Show details for Năm 2011Năm 2011
920
Show details for Năm 2010Năm 2010