0
Theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
122/KH-UBND28/06/2022UBND tỉnh v/v kế hoạch tổ chức cuộc thi " Tim hiểu nông thôn mới" tỉnh Hưng Yên năm 2022 122 kh.pdf
1381/QĐ-UBND28/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: Bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 1381 qd.pdf
1380/QĐ-UBND28/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông 1380 qd.pdf
1379/QĐ-UBND28/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh 1379 qd.pdf
1378/QĐ-UBND28/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: sửa đổi, bổ sung,bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động -Thương bình và Xã Hội 1378 qd_001.pdf
1377/QĐ-UBND28/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ hành chính bãi bỏ, thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở 1377 qd.pdf
120/KH-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 120 kh.pdf
29/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên 29 qd.pdf
28/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện Văn Lâm trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên 28 qd (1).pdf
27/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y Tế huyện Phù Cừ thuộc Sở Y tế Hưng Yên 27 qd.pdf
26/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện Văn Giang trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên 26 qd.pdf
25/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên 25 qd (1).pdf
24/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào trực thuộc sở Y tế Hưng Yên 24 qd (1).pdf
23/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Kim Động trực thuộc Sở Y tế 23 qd.pdf
21/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Ân Thi trực thuộc Sở Y tế 21 qd.pdf
20/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên 20 qd.pdf
19/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hưng Yên 19 qd.pdf
1304/QĐ-UBND17/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương 1304 qd_compressed.pdf
1301/QĐ-UBND17/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt Quy hạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ 1301 qd.pdf
1299/QĐ-UBND15/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Tài chính ông Cao Sáng 1299 qdub.pdf
1294/QĐ-UBND15/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng cho 06 tập thể và 04 cá nhân trong công tác bảo hiểm thân thể cho giáo viên 1294 qd.pdf
1293/QĐ-UBND15/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với các đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý 1293 qd.pdf
1292/QĐ-UBND15/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng cho phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm sức khoẻ 1292 qd.pdf
1291/QĐ-UBND15/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng cho Bưu điện tỉnh 1291 qd.pdf
1290/QĐ-UBND15/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng cho phong trào thi đua " đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành Kiểm soát góp phần đảm bảo trật tự, an ninh của tỉnh" 1290 qd.pdf
1277/QĐ-UBND14/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính Phủ 1277 qd.pdf
1276/QĐ-UBND14/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu mước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ 1276 qdu.pdf
1275/QĐ-UBND14/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt danh sách hưởng chế độ bảo hiểm 1275 qd.pdf
1274/QĐ-UBND14/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với dân công hoả tuyến theo Quyết định số 49/2015 của thủ tướng Chính Phủ 1274 qd.pdf
1268/QĐ-UBND10/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc thư viện tỉnh trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ông Đào Văn Quyến 1268 qd.pdf