0
Theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
1986/CV-UBND17/07/2024UBND tỉnh Tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu CV_ Tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.pdf
118/QĐ-UBND15/07/2024UBND tỉnh V/v kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 298-KH/TU ngày 03/4/2024 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí 118 kh.pdf
116/KH-UBND12/07/2024UBND tỉnh v/v Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2024 KH Vận Động Quỹ ĐƠ ĐN 2024_F.pdf
1943/CV-UBND12/07/2024UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 7.CV chỉ đạo thực hiện NĐ 73.CP.pdf
1440/QĐ-UBND12/07/2024UBND tỉnh v/v quyết định cấp giấy phép môi trường công ty TNHH giày Ngọc Tề 1440 qd.pdf
1438/QĐ-UBND12/07/2024UBND tỉnh V/v quyết định cấp giấy phép môi trường cho Bệnh viện Sản -Nhi 1438 qd.pdf
1435/QĐ-UBND12/07/2024UBND tỉnh v/v quyết định cấp giấy phép môi trường công ty cổ phần công nghệ dinh dưỡng Việt Nhật 1435 qd.pdf
1434/QĐ-UBND12/07/2024UBND tỉnh v/v quyết định cấp giấy phép môi trường công ty TNHH chỉ sợi và dây dệt New Oder 1434 qd.pdf
1433/QĐ-UBND12/07/2024UBND tỉnh V/v quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu dân cư mới xã Chí tân, huyện Khoái châu-vị trí số 01 và 02 1433 qd.pdf
1431/QĐ-UBND12/07/2024UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng cho Bộ CHQS tỉnh 1431 qd.pdf
1919/CV-UBND11/07/2024UBND tỉnh Tăng cường giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 Chỉ đạo GN vốn ĐTC CĐ 03BKH-PH.pdf
1875/CV-UBND09/07/2024UBND tỉnh V/v tăng cường kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn 1875 cv.pdf
1890/CV-UBND09/07/2024UBND tỉnh V/v phát triển và nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, mô hình "Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương" 24.07.09. phát triển và nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, mô hình “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương”.pdf
1892/CV-UBND09/07/2024UBND tỉnh Triển khai thực hiện Nghị định số 76/2024/NĐ-CP CV_Triển khai thực hiện Nghị định số 76.2024.NĐ-CP.pdf
1419/QĐ-UBND09/07/2024UBND tỉnh V/v quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức ông Đào Hồng Ngọc 1419 qd.pdf
1418/QĐ-UBND09/07/2024UBND tỉnh V/v quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức ông Đặng Quang Mến 1418 ub.pdf
1416/QĐ-UBND09/07/2024UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Hưng Yên QĐ đơn giá dịch vụ SN công báo in, báo điện tử.pdf
1414/QĐ-UBND09/07/2024UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên - Lớp 5 QĐ thanh lap HĐ tham đinh TL GDĐP Lop 5.pdf
1413/QĐ-UBND09/07/2024UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 66.1- DANH MỤC TTHC SĐBS TRONG LICNH VỰC LLTP.pdf
66. Quyết định công bố Danh mục TTHC sd, bs trong lĩnh vực lý lịch tư pháp.pdf
21/2024/QĐ-UBND08/07/2024UBND tỉnh Quy định về số lượng, chủng loại xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên Quy định về số lượng, chủng loại xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên.pdf
20/2024/QĐ-UBND08/07/2024UBND tỉnh V/v quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng yên ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên 20 qd (1).pdf
1409/QĐ-UBND05/07/2024UBND tỉnh V/v phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Mở rộng Smart Shirts Hưng Yên cơ sở 1 1409 qd.pdf
1408/QĐ-UBND05/07/2024UBND tỉnh V/v phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới số 12 xã Dị Sử 1408 qd.pdf
1407/QĐ-UBND05/07/2024UBND tỉnh V/v cấp giấy phép môi trường cho công ty TNHH thiết bị công nghiệp Toyota 1407 qd.pdf
1406/QĐ-UBND05/07/2024UBND tỉnh v/v phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới (cạnh trung tâm thương mại -chợ Tiên Lữ) 1406 qd.pdf
1403/QĐ-UBND05/07/2024UBND tỉnh V/v giấy phép môi trường cho công ty cổ phần sản xuất bao bì Đồng Phát 1403 qd.pdf
1400/QĐ-UBND05/07/2024UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 65.1 Danh mục TTHC .pdf
65. QĐ công bố.pdf
115/KH-UBND04/07/2024UBND tỉnh Kế hoạch kiểm tra công vụ tỉnh Hưng Yên năm 2024 115 kh.pdf
1845/CV-UBND04/07/2024UBND tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số 1845 cv.pdf
1399/QĐ-UBND04/07/2024UBND tỉnh V/v quyết định bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Hưng Yên 1399 qd.pdf